ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam Okumaya devam et

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Tagged , , | Yorum bırakın

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelik için tıklayınız

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Tagged , , , , | Yorum bırakın

21.12.2013 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

21.12.2013 Tarihli ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı TIKLAYINIZ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri içinde yayınlandı | Tagged | Yorum bırakın

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Okumaya devam et

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 

Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam Okumaya devam et

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

18.12.2014 değişikler kaydedildi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713  

İşlenen son değişikliğin yayımlandığı R.G.:  18.12.2014/29209

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Okumaya devam et

İş Güvenliği içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , | Yorum bırakın

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam Okumaya devam et

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Tagged , | Yorum bırakın